PressmeddelandeInvesterare skjuter till kapital

ABN-AMRO investerar 30 MSEK i Printon

Internetföretaget Printon har tillförts 30 MSEK genom en nyemission. Printon är Sveriges ledande företag för trycksakstjänster på Internet. Printons innovativa system skapar automatiskt tryckfärdiga original, vilket effektiviserar produktionen av grafiska produkter. Den nya investeraren i Printon är ALFRED BERG ABN-AMRO Capital Investments AB. Kapitaltillskottet kommer huvudsakligen att användas för att vidarutveckla tjänsteutbudet och öka sälj- och marknadsaktiviteter.

Webbtjänsten Printon.com förenar kunskap om digital grafisk produktion med affärsutveckling på Internet. Tjänsten omfattar idag kontorstrycksaker och används av företag och organisationer. Printon.com hanterar hela tryckprocessen från beställning och korrektur till fakturering och leverans. Under sommaren lanseras ett flertal nya tjänster och under nästa år räknar Printon med att etablera sig på ytterligare två europeiska marknader.

– Den europeiska marknaden för kontorstrycksaker omsätter 100 miljarder SEK, säger Johan Bjurström, Managing Director, ALFRED BERG ABN-AMRO Capital Investments AB. Det gör Printon till en mycket intressant investering. Printon är en av de få webbtjänster som verkligen utnyttjar Internets möjligheter, fortsätter Johan Bjurström. Till skillnad från många B2B- och e-handelsföretag erbjuder Printons tekniska lösning en ny effektiv produktionsprocess istället för att bara sälja samma saker via en ny kanal. Vi tycker också att ledningen har satt upp realistiska mål för verksamhetens fortsatta tillväxt.

– Vi ser positivt på att få in ABN-AMRO som ny ägare, säger Henrik Kihlberg, VD i Printon. De har ett internationellt nätverk som kommer att vara till stor nytta i vår expansion i Skandinavien och Europa. För Printon är det ett bevis på att vi har en affärsmodell som tilltalar inte bara de typiska Internet-investerarna, utan även större och mer långsiktiga investerare.
Bakom Printon står grundarna Henrik Kihlberg och Mats Lindgren samt investmentbolaget TIME Vision som skjutit till kapital för starten av Printon.

Printon i korthet Printon erbjuder sina kunder en effektiv produktion av kontorstrycksaker genom att utnyttja Internets möjligheter. Kunderna sparar tid, sänker sina kostnader och får samtidigt full kontroll över sin trycksaksproduktion och sin grafiska profil. Printons tjänst hanterar beställning, kvalitetssäkring, attesträttigheter, fakturering och leverans av trycksaker. Exempel på kontorstrycksaker är visitkort, brevpapper, produktblad och andra trycksaker som beställs ofta. Printon samarbetar med kvalitets- och teknikorienterade leverantörer som använder digitala produktionsflöden samt har erfarenhet av original- och korrekturhantering med filformatet PDF.

Printon grundades 1999 av Henrik Kihlberg, tekn lic, och Mats Lindgren, tekn dr, båda med gedigna kunskaper i digital grafisk produktion. Affärsidén och den unika tekniken bakom Printon har vuxit fram under grundarnas forskning inom medieteknik och grafisk produktion på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och IMT (Institutet för Medieteknik). Forskningen har resulterat i ett antal framsteg för användande av Internet inom den grafiska industrin.

Namnet Printon kommer från Print-On-Demand vilket betyder tryck-vid-behov, det vill säga trycksaker produceras först när beställningen läggs och inte som tidigare i för stora upplagor mot ett lager för avrop.

Så här fungerar Printon.com
1. Kundens grafiska mallar läggs enkelt upp på Printon.com.
2. Kunden skapar, ändrar, korrekturläser och beställer sedan själv trycksaker direkt från sin PC eller Mac, via den vanliga webbläsaren.
3. Den grafiska profilen garanteras genom att mallarna delvis är låsta.
4. Den tekniska lösningen eliminerar behovet av stora tryckorder.
5. Orderuppföljningen hanteras av Printon.com. Kunden kan följa ordern i realtid.
6. Printon.com ansvarar för leveransen samt erbjuder skräddarsydda betalningslösningar och rutiner. Välkommen att prova själv på www.printon.com!

Printons lösning bygger på en unik teknologi för att skapa grafiska original på webben. Här bearbetas PDF-filer med en JAVA-motor som kan lägga in och ändra information i PDF-filen. Dynamisk information lagras i XML, vilket ger hög flexibilitet och kontroll. Hela lösningen är utvecklad med standardkomponenter. Utvecklingen av den så kallade grafiska motorn är resultatet av sex års forskning i grafisk teknik på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm.

Printon ägs förutom av grundarna Henrik Kihlberg och Mats Lindgren av TIME Vision och ABN-AMRO. TIME Vision är ett investmentbolag med betydande investeringar inom teknologi och Internet. Bakom TIME Vision står bland andra Johan Brenner och Magnus Lindahl, grundare av E*Trade Nordic respektive Icon Medialab. TIME har idag intressen i ett 10-tal bolag, bland dem Jobline, Universum, Debitech, Fanglobe och Euroseek. ABN-AMRO är en av världens största banker och har i Norden investerat i ett flertal växande företag inom IT/Telecom såsom Cycore, Boxman, Rovsing Dynamics och Kreatel.

Kommentarer (0)