Nyheter Agentur överlåts

Agenturen för Bindomatic överlåts

Som ett steg i Printons strategi att stärka sin postion som tjänste- och systemleverantör inom grafisk produktion överlåter man försäljningen av inbindningsprodukten Bindomatic till Pitney Bowes.

– Vi fortsätter på den inslagna linjen att bli en tydligare leverantör av kvalitetssäkrad grafisk produktion. Som ett resultat av samarbetet kan vi nu frigöra resurser till bl.a systemförsäljning där efterfrågan från våra kunder ökat markant, säger försäljningsansvarig chef på Printon/Scarena.

Printon/Scarena är ett av Sveriges största produktionsbolag för grafiska tjänster. Printon-koncernen är genom Printons systemlösningar och Scarenas bredd inom premedia en totalleverantör av grafiska tjänster- från kreation till distribution.

Kommentarer (0)