Nyheter Andreas Johansson tf VD

Andreas Johansson blir tf VD

Styrelsen i Done Management och Systems AB har den 19 februari 2008 beslutat att utse Andreas Johansson till tillförordnad Verkställande Direktör. Andreas Johansson är för närvarande ansvarig för affärsområdet Medietekniska Konsulttjänster, och har tidigare varit VD på Text & Rubrik City AB.

Dones nuvarande VD Henrik Kihlberg har beslutat sig för att lämna posten som VD efter åtta år i bolaget. Henrik lämnar i samband med detta också styrelsen i Done. ”Done står väl rustat för framtiden med en stabil kundbas, kunniga medarbetare och god lönsamhet. Henrik Kihlberg har i egenskap av grundare och VD varit avgörande för bolagets utveckling från starten fram till idag med en omsättning på närmare 100 MSEK och en för branschen god vinstmarginal. Det är en imponerande gärning och jag och den övriga styrelsen vill därför tacka Henrik för hans insatser” säger styrelsens ordförande Peter Forhaug. Styrelsen i Done har inlett en rekryteringsprocess för att finna en ny VD för bolaget.

 

Kommentarer (0)