Nyheter DONE får prestigeuppdrag

DONE får prestigeuppdrag – Bröllopsmagasin Victoria & Daniel

TT Spektras bröllopsmagasin Victoria & Daniel kommer att distribueras veckan före vigseln i en upplaga på drygt 850 000 exemplar. Spektra räknar med att magasinet skall få en räckvidd på ungefär två miljoner läsare. Done kommer att tillhandahålla sina tjänster som produktionsbyrå avseende repro och kvalitetssäkring. För Done och särkskilt för våra medarbetare inom kunderbjudandet Done Magazine är det glädjande att vi får vara med och producera ett magasin som kommer att läsas av nästan var fjärde svensk. Detta är ytterligare ett kvitto på att Done är en pålitlig leverantör när redaktioner eftersöker kvalitetssäkrad medieproduktion, säger Dones VD Peter Heuman

 

Lite fakta:

• Den totala upplagan är på 860 000 exemplar, fördelat på 32 tidningar och 23 editioner.
• Riksannonserna samsas med lokalt insålda annonser (motsvarande nio sidor per edition). Totalt hanterades och kvalitetssäkrades runt 220 annonser.
• Redaktionellt innehåll till fyra sidor per edition har tagits fram lokalt och redigerats centralt. Varje edition har ett ”eget” omslag.
• Det sammanlagda antalet sidor som skickades till tryckeriet Acta Print i Finland uppgick till närmare 1 200.
• Motsvarande 14,5 av de 52 sidorna innehåller riksannonser. 24,5 sidor med gemensamt redaktionellt riksmaterial.

Kommentarer (0)