Nyheter DONE förlänger betydelsefullt avtal

DONE förlänger avtal med Bonnier Tidskrifter

Outsourcing avtalet som Bonnier tecknade med Done i oktober 2007 har förlängts med två år och forsätter löpa under 2010 och 2011.

Avtalet omfattar ett trettiotal Bonniertidningar som även fortsättningsvis kommer att produceras hos Done, bland annat Allt om resor, Sköna hem, Damernas Värld och Allt om Mat, Amelia, och Privata affärer. De specifika tjänster som Done levererar är bildbehandling och kvalitetssäkring samt tryckanpassning av dokument.

– Förlängningen av samarbetet med Done säkerställer för oss en fortsatt kostnadseffektiv lösning samtidigt som kvaliteten i den produktionstekniska efterbearbetningen bibehålls på en hög nivå, säger Ulrika Saxon, VD på Bonnier Tidskrifter.

-För Done är avtalet en kvittens på att vi tillhandahåller tjänster med hög kvalitet samtidigt som vi kan sänka kostnaderna för våra kunder, säger Peter Heuman, VD på Done. Vidare är denna typ av längre och större outsourcing avtal en viktig faktor i att bygga upp ett strukturkapital i form av avtalsbundna intäkter som sträcker sig över en längre tid.

Kommentarer (0)