Nyheter Förvärv fullföljs

Done fullföljer förvärvet av Grafit och stärker ytterligare sin position inom medieproduktion

Done fullföljer förvärvet av Grafit, idag den 19 juni, i samband med noteringen på First North. De främsta orsakerna till förvärvet är den potential som finns i personalen och det existerande kunderna. Grafit omsatte år 2006 ca 17,7 miljoner kronor och gjorde ett resultat på 2,7 miljoner kronor. Done har för avsikt att flytta delar av verksamheten till bolagets lokaler i Stockholm och att utveckla erbjudandet hos Grafits kunder till att även innefatta Dones MRM systemlösningar. Done räknar med att lokaler, personalminskningar (redan genomförda), och ytterligare effektiviseringar kommer att leda till en ökad marginal.

Köpeskilling för Grafit media & Kommunikation AB till Arvid Svensson Invest AB är 562 160 aktier i Done Management and Systems AB, vilket motsvarar 6,4 % av bolaget.

I samband med transaktionen köper Arvid Svensson Invest AB även 1 009 148 aktier i Done av befintliga ägare. Arvid Svensson Invest AB har efter förvärvet totalt 18,8 % av Done.

Grafit har idag två kontrakt inom outsourcing, på Fagerblads Print & Packaging AB och Forma Publishing (Ica förlaget). Done hoppas att kunna bygga vidare på dessa outsourcing affärer. Med Dones säljavdelning skall man år två kunna öka omsättning och marginal på existerande kunder i Grafit, samt genomföra ytterliggare effektiviseringar i produktionen. Done har haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 46%, och det fastlagda tillväxtmålen ligger kvar. Bolaget har nu en välfylld kassa och prognosen för helåret 2007 ligger fast och beräknas uppgå till 96 miljoner kronor i omsättning med ett rörelseresultat om cirka 11 miljoner kronor före goodwill.

Arvid Svensson.

Arvid Svensson är ett Västeråsbaserat investmentbolag uppdelat i fyra affärsområden, Industri & Bygg, Fastighet, Invest och Media. Arvid Svenssons noterade innehav är bl.a. Broström, Klövern, Balder, Dagon och IBS. Arvid Svensson Media består av fristående företag verksamma inom kommunikation och grafisk produktion. Bolagen är: Fagerblads, Gaal Kommunikation, PriCad, PriPac, Titan Media, och Media Solutions och tidigare även Grafit som nu ingår i Done.

Done i korthet

Done grundades som ett avknoppningsbolag från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1999. Bolaget erbjuder kvalitetssäkrad medieproduktion där slutprodukten exempelvis är marknadsmaterial, annonser, kataloger och årsredovisningar. Done producerar på ett effektivt sätt ett kvalitetssäkrat digitalt original för publicering i olika medieval där exempel på kunder är marknadsavdelningar, reklambyråer, tidnings- och bokförlag samt tryckerier.

Kommentarer (0)