Nyhet Koncernen växer

Koncernen växer i Västsverige och etablerar sig i Öresundsregionen

Done Management and Systems AB har idag förvärvat digitalbyrån Way2IT Solutions AB. Genom förvärvet så förstärks befintlig verksamhet i Göteborg samt att en etablering sker i Malmö. Way2IT etablerades 2006 och har idag 12 stycken anställda. Bolaget har vid flertalet tillfällen vunnit utmärkelsen ”Sveriges Bästa Byrå”.

”Way2IT är ett mindre men mycket välskött bolag vars verksamhet väl kompletterar vår nuvarande”, säger Dones VD Peter Heuman. ”Framför allt är detta förvärv en del i vår uttalade strategi att förstärka vår geografiska närvaro. Vi har redan en verksamhet i Göteborg med god potential, som nu får än bättre förutsättningar att utvecklas med tillförsel av både kompetens och nya kunder. Flertalet kunder har eftersökt vår närvaro i Malmö och Öresundsregionen, med detta förvärv tillgodoser vi detta önskemål. Way2IT kommer fullt ut integreras i dotterbolaget Ottoboni, som utgör Dones digitala affärsområde”.

”Jag ser en stor potential i utvecklingen av Way2IT som en del av Done-koncernen”, säger grundaren Fredrik Ahlström. ”Vi kompletterar varandra på ett bra sätt där vi kan erbjuda en tydlig etablering i Syd- och Västsverige och där Done bidrar med struktur och ett stort utbud av tjänster som kommer utveckla vår affär positivt”.

Köpeskillingen uppgår till 2 MSEK. Därutöver finns en tilläggsköpeskilling om totalt 1,5 MSEK. Denna löper över två år och faller ut om avtalad nivå på omsättning och resultat uppnås. De tidigare ägarna kommer vara fortsatt anställda och aktiva i bolaget. Innevarande år beräknas Way2IT Solutions AB omsätta cirka 7 MSEK.

Kommentarer (0)