Nyheter Koncernen byter namn till Nordkom

Koncernens moderbolag byter namn till Nordkom AB (publ)

Efter beslut av en extra bolagsstämma den 15 oktober har koncernens moderbolag Done Management and Systems AB nu ändrat firma till Nordkom AB (PUBL). Kortnamnet på OMX First North kommer vara NORDK och den kommande rapporten för kvartal tre publiceras i namnet Nordkom den 25 oktober.

Nordkoms huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler. Den representeras av varumärkena Ottoboni och Done. Ottoboni är en av Sveriges största digitala kommunikationsbyråer. Done är en av Sveriges ledande produktionsbyråer. Nordkom som koncern har funnits i 13 år. Koncernen har över 150 medarbetare som är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Under 2011 omsatte koncernen 176 Mkr och har gått med vinst de senaste 10 åren.

Namnbytet i sig innebär inte att vår verksamhet eller våra planer för framtiden ändras nämnvärt. Namnbytet är dock ett led i vår ambition att skapa en större tydlighet i vad vi gör och hur vi skapar värde. Ett värdeskapande som är riktat till våra tre huvudsakliga intressenter – ägare, kunder och anställda.

För mer information om koncernens verksamhet besök den nya webbplatsen www.nordkom.se

Kommentarer (0)