Nyheter Koncernens bokslutskommuniké

Koncernens bokslutskommuniké januari–december

Januari – december 2012

 • Omsättningen för året uppgick till 167,4 (176,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för året uppgick till 10,0 (23,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6 (13) procent
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 5,5 (14,2) MSEK
 • Årets resultat per aktie uppgick till 0,59 (1,54) SEK före utspädning
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 (9,4) MSEK. Likvida medel uppgår till 4,5 (20,6) MSEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 (1,00) kr per aktie

Perioden oktober – december 2012

 • Omsättningen för perioden uppgick till 41,5 (48,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 1,5 (5,9) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4 (12) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (3,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,33) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (6,0) MSEK.

 

Läs mer här