Nyheter Koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport januari–juni

Perioden april–juni 2013

  • Omsättningen för perioden ökade med 9 procent och uppgick till 49,0 (45,0) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 5,4 (4,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (9) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,4 (2,2) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,24) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 (-0,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,7 (9,9) MSEK

Perioden januari–juni 2013

  • Omsättningen för perioden ökade med 2 procent till 93,9 (92,3) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 10,2 (6,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (7) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,4 (3,4) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,69 (0,36) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (3,4) MSEK

 

Läs mer här