Nyheter Koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport januari–september

Perioden juli – september 2012

  • Omsättningen för perioden uppgick till 33,6 (37,6) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,0 (4,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6 (13) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,7 (2,6) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,08 (0,28) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 (2,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 9,7 (16,1) MSEK

Perioden januari – september 2012

  • Omsättningen för perioden uppgick till 125,9 (128,1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 8,5 (17,3) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7 (13procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,1 (11,1) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,44 (1,20) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (3,3) MSEK.

 

Läs mer här

Kommentarer (0)