Nyheter Nordkom avyttrar Ottoboni

Nordkom avyttrar Ottoboni

Nordkom har avyttrat affärsområdet Ottoboni. Köpeskillingen uppgår till maximalt 93 Mkr varav 68,2 Mkr på kassa- och skuldfri basis som har erlagts genom kontant betalning och 24,8 Mkr utgör en möjlig tilläggsköpeskilling som är kopplad till framtida resultat.

Bakgrunden till transaktionen är att det bud som lagts på Ottoboni av styrelsen har bedömts som fördelaktigt för såväl aktieägarna som medarbetarna, utifrån följande resonemang:

Nordkom har sedan slutet av 2010 bestått av de två affärsområdena Done Production och Ottoboni. Begränsade synergier har kunnat realiseras mellan de två affärsområdena.

Done har under de senaste åren i grunden förändrat sitt erbjudande till att vara en av Sveriges större och ledande produktionsbyråer. Medieproduktionen i Sverige genomgår en stor förändring i form av ett bredare behov av tjänster samt parallell produktion och hantering av flera kanaler. Done står väl positionerat för att ta marknadsandelar i denna förändring. En försäljning av Ottoboni ger goda möjligheter till ökat fokus på att utveckla Done.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00