Nyheter Nordkom förvärvar

Nordkom förvärvar Friendsbyråerna

Nordkom AB (publ) (”Nordkom”), noterat på Nasdaq First North, förvärvar reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights samt produktionsbolaget Parapix (tillsammans ”Friendsbyråerna”)

Efter sammanslagningen med Friendsbyråerna kommer kunderna att kunna erbjudas en helhetslösning bestående av marknadsföring, kommunikation och produktion

Ny koncernchef blir Magnus Widgren, idag VD på Friendsbyråerna

 

Nordkom har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av Friends & Insights AB och 20 procent av Parapix AB (gemensamt ”Friendsbyråerna”).

Samtliga säljare av Friendsbyråerna kommer efter att transaktionen har slutförts vara aktiva i Nordkom. Magnus Widgren, idag VD på Friendsbyråerna, kommer efter att transaktionen har slutförts att bli ny Koncernchef för Nordkom och Arvid Svanvik kommer att bli koncernens Creative Director efter att transaktionen har slutförts. Tillsammans med DONEs byråchef Andreas Johansson kommer de utgöra koncernens ledning.

Magnus Widgren, VD Friendsbyråerna kommenterar:
”Friendsbyråerna är under ständig utveckling och efter några år av stark tillväxt är vi glada att tillsammans med Nordkom skapa en ny plattform för framtida tillväxt. Vi har under en tid haft en betydande efterfrågan på såväl automatiserad kommunikation som taktisk reklam och digital produktion. Tillsammans blir DONE och Friendsbyråernas kunderbjudande marknadens mest kompletta och vi ser mycket stor efterfrågan på våra tjänster.  

Johan Hessius, styrelseordförande Nordkom kommenterar:
”Nordkom har en historia av stabil verksamhet och har över tiden skapat mycket god avkastning för aktieägarna. DONE tillsammans med Friendsbyråerna möter vi samtiden med ett mycket starkt erbjudande för våra kunder och skapar nya framtida värden för våra aktieägare. Vi får också en ny stark och engagerad ledning med ett stort delägande i bolaget vilket vi ser som mycket positivt för framtiden.

Kort om Friendsbyråerna:
Friendsbyråerna består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights samt produktionsbolaget Parapix. Friendsbyråerna har haft en stark tillväxt under de senaste åren och gått från 15 anställda till 30. Några av uppdragsgivarna är Dagens Nyheter, Dagens Industri, Opel, Birka Cruises, Frälsningsarmén, Skistar och HSB.

Friendsbyråerna omsatte under 2014 dryga 37 MSEK, och har under årets första nio månader visat en omsättning om mer än 31 MSEK. Vinstmarginalen före avskrivningar har under årets nio första månader varit mer än 13 procent.