Nyheter Vad händer på DONE

Nordkom slutför förvärvet av Friendsbyråerna

Nordkom AB (publ) har idag tillträtt aktierna för och således slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av aktierna i Friends & Insights AB och 20 procent av aktierna i Parapix AB (gemensamt ”Friendsbyråerna”).

Som tidigare kommunicerats finansieras förvärven delvis av en apportemission. Vid extra bolagsstämma i Nordkom den 15 december 2015 beslutades genomföra en apportemission om 9 243 963 nyemitterade aktier i Nordkom till säljarna av Friendsbyråerna. Det innebär att samtliga villkor för förvärvet är uppfyllda.

Säljarna till Friendsbyråerna har i samband med tillträdet bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja eller pantsätta de aktier i Nordkom som de erhållit med anledning av försäljningen av Friendsbyråerna.

Nordkom har i samband med tillträdet av aktierna i Friends Tactics Sweden AB även tillträtt befintligt aktieägaravtal med Strålfors AB som äger resterande 30 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB. Aktieägaravtalet innehåller sedvanliga villkor, vilket bland annat föreskriver enhällighet såvitt avser vinstutdelning.

Nordkom förvärvar Friendsbyråerna

Nordkom AB (publ) (”Nordkom”), noterat på Nasdaq First North, förvärvar reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights samt produktionsbolaget Parapix (tillsammans ”Friendsbyråerna”)

Efter sammanslagningen med Friendsbyråerna kommer kunderna att kunna erbjudas en helhetslösning bestående av marknadsföring, kommunikation och produktion

Ny koncernchef blir Magnus Widgren, idag VD på Friendsbyråerna

 

Nordkom har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av Friends & Insights AB och 20 procent av Parapix AB (gemensamt ”Friendsbyråerna”).

Samtliga säljare av Friendsbyråerna kommer efter att transaktionen har slutförts vara aktiva i Nordkom. Magnus Widgren, idag VD på Friendsbyråerna, kommer efter att transaktionen har slutförts att bli ny Koncernchef för Nordkom och Arvid Svanvik kommer att bli koncernens Creative Director efter att transaktionen har slutförts. Tillsammans med DONEs byråchef Andreas Johansson kommer de utgöra koncernens ledning.

Magnus Widgren, VD Friendsbyråerna kommenterar:
”Friendsbyråerna är under ständig utveckling och efter några år av stark tillväxt är vi glada att tillsammans med Nordkom skapa en ny plattform för framtida tillväxt. Vi har under en tid haft en betydande efterfrågan på såväl automatiserad kommunikation som taktisk reklam och digital produktion. Tillsammans blir DONE och Friendsbyråernas kunderbjudande marknadens mest kompletta och vi ser mycket stor efterfrågan på våra tjänster.  

Johan Hessius, styrelseordförande Nordkom kommenterar:
”Nordkom har en historia av stabil verksamhet och har över tiden skapat mycket god avkastning för aktieägarna. DONE tillsammans med Friendsbyråerna möter vi samtiden med ett mycket starkt erbjudande för våra kunder och skapar nya framtida värden för våra aktieägare. Vi får också en ny stark och engagerad ledning med ett stort delägande i bolaget vilket vi ser som mycket positivt för framtiden.

Kort om Friendsbyråerna:
Friendsbyråerna består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights samt produktionsbolaget Parapix. Friendsbyråerna har haft en stark tillväxt under de senaste åren och gått från 15 anställda till 30. Några av uppdragsgivarna är Dagens Nyheter, Dagens Industri, Opel, Birka Cruises, Frälsningsarmén, Skistar och HSB.

Friendsbyråerna omsatte under 2014 dryga 37 MSEK, och har under årets första nio månader visat en omsättning om mer än 31 MSEK. Vinstmarginalen före avskrivningar har under årets nio första månader varit mer än 13 procent.

Nordkom avyttrar Ottoboni

Nordkom har avyttrat affärsområdet Ottoboni. Köpeskillingen uppgår till maximalt 93 Mkr varav 68,2 Mkr på kassa- och skuldfri basis som har erlagts genom kontant betalning och 24,8 Mkr utgör en möjlig tilläggsköpeskilling som är kopplad till framtida resultat.

Bakgrunden till transaktionen är att det bud som lagts på Ottoboni av styrelsen har bedömts som fördelaktigt för såväl aktieägarna som medarbetarna, utifrån följande resonemang:

Nordkom har sedan slutet av 2010 bestått av de två affärsområdena Done Production och Ottoboni. Begränsade synergier har kunnat realiseras mellan de två affärsområdena.

Done har under de senaste åren i grunden förändrat sitt erbjudande till att vara en av Sveriges större och ledande produktionsbyråer. Medieproduktionen i Sverige genomgår en stor förändring i form av ett bredare behov av tjänster samt parallell produktion och hantering av flera kanaler. Done står väl positionerat för att ta marknadsandelar i denna förändring. En försäljning av Ottoboni ger goda möjligheter till ökat fokus på att utveckla Done.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Operativ projektledare

Done är en av Nordens ledande produktionsbyråer. Vi har en historia inom traditionell media, samtidigt erbjuder vi tjänster inom det digitala segmentet och producerar taktisk marknadskommunikation för flera av Nordens mest kända varumärken. Done utgör en del av Nordkomkoncernen som totalt har cirka 150 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi söker nu en operativ projektledare som engagerat leder den dagliga affären, dialogen och produktionen med våra kunder. Du kommer att arbeta med stora, spännande kunder och projekt där uppdragen varierar mellan allt från POS till kataloger, annonser, bannrar, appar etc.

Du som söker vet vad som är viktigt i det dagliga arbetet på en produktionsbyrå. Kunskapen har du skaffat dig i branschen, kanske jobbar du på en annan byrå idag. Vi ser att du har lika stor säkerhet, oavsett om det rör tryckt media eller digitala plattformar och du hanterar vant hela projektflödet, från planering till att operativt genomföra och driva projekt.

Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och se till att saker blir gjorda, genom att leda både kollegor och leverantörer genom projekten. För att lyckas i arbetet har du god förmåga att skapa relationer och att alltid sätta kunden i fokus.

Som operativ projektledare på Done vill vi att du har ledaregenskaper, arbetar strukturerat och stöttar samt motiverar dina medarbetare. Du har stenkoll på tidplaner, budgetering av projekt och kundens krav. Flytande kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligen som muntligen är ett krav. Har du rätt ambition ger vi dig en unik chans att få vara med och bygga vidare på Nordens mest framgångsrika produktionsbyrå.

Rekryteringen pågår nu och du är välkommen med din ansökan. Läs mer och ansök här.

Kundansvarig säljare

I rollen som säljare blir din huvuduppgift att självständigt hämta, driva och utveckla affärer. Den viktigaste delen kommer att vara nyförsäljning och du förväntas själv kunna skapa ingångar till nya spännande kunder. Troligtvis kommer du att arbeta med stora kunder och projekt där uppdragen varierar mellan allt från POS/retail, kataloger och annonser till e-DR, banners och appar.

Tjänsten innebär eget ansvar för kundstock, budget och kundrelationer. Det är viktigt att du har en hög aktivitetsnivå, är målmedveten och kundfokuserad. För att lyckas i arbetet har du även god förmåga att skapa relationer och att alltid sätta kunden i fokus.

Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av försäljning mot större marknadsavdelningar. Du vet vad en produktionsbyrå är och vad det innebär för positioneringen bland övriga aktörer på marknaden. Det är ett krav att du behärskar både svenska och engelska såväl skriftligt som muntligt. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper inom kommunikation/media/grafisk produktion.

Som person är du driven, kreativ, lyhörd och har goda ledaregenskaper. Du är duktig på att koordinera samt är noggrann och strukturerad. Du är en lagspelare som är van att ta eget ansvar och kunna se affärsmöjligheter. Du är ambitiös och hungrig på nya utmaningar samt ser det som en unik chans att få vara med och bygga vidare på Nordens mest framgångsrika produktionsbyrå.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en dynamisk, kreativ och utvecklande miljö! Tjänsten är en heltidstjänst med start omgående.

Rekryteringen pågår nu och du är välkommen med din ansökan. Läs mer och ansök här.

Vi vill ha din ansökan senast den 12 december.

Koncernens delårsrapport januari–mars

Perioden januari – mars 2014

 • Omsättningen för perioden uppgick till 47,2 (45,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 5,0 (4,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (11) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 (3,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,32) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (1,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 10,6 (4,8) MSEK

 

Omsättningen för årets första kvartal uppgår för koncernen till 47 MSEK, vilket innebär en tillväxt om fem procent där huvuddelen av kvartalets tillväxt genereras inom Done Production. Att kunna rapportera om tillväxt för Done är alltid glädjande och ett styrkebesked. Detta då bolagets ursprung inom traditionell media gör att en betydande del av verksamheten riktar sig mot en marknad som minskar. Done har på ett målmedvetet sätt arbetat med att ställa om verksamheten till att vara en kanaloberoende modern produktionsbyrå. Denna omställning gör att Done vinner marknadsandelar som kompenserar för nedgången inom andra delar av affärsområdet.

 
Läs mer här

Koncernens delårsrapport januari–december

Januari – december 2013

 • Omsättningen för året växte med 6 procent och uppgick till 177,2 (167,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för året uppgick till 16,5 (10,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9 (6) procent
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 9,4 (5,5) MSEK
 • Årets resultat per aktie uppgick till 1,01 (0,59) SEK före utspädning
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,7 (9,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 11,7 (4,5) MSEK

Perioden oktober – december 2013

 • Omsättningen för perioden växte med 14 procent och uppgick till 47,5 (41,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 3,6 (1,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (4) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,15) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,8 (5,0) MSEK.

 

”Done Productions omsättning för helåret är i princip oförändrad i jämförelse med föregående år. Detta skall ses i ljuset av att bolaget till stor del verkat på en marknad i minskning. Här kan framhållas att det som är områdets framtid, produktionsbyråtjänster, är i stark tillväxt. Denna tillväxt motverkas dock av att tryckförmedling och tjänster därikring minskar. Det är glädjande att resultatet förbättras och man kan konstatera att Done Productions lönsamhet om 19 procent är för branschen på en mycket god nivå. Positivt är också att under fjärde kvartalet är både omsättning och resultat påtagligt bättre än föregående år, vilket är ett kvitto på att trenden är positiv.”

Läs mer här

Koncernens delårsrapport januari–september

Perioden juli—september 2013

 • Omsättningen för perioden uppgick till 35,8 (33,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,7 (2,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (6) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,08) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (0,7) MSEK. Likvida medel uppgår till 3,0 (9,7) MSEK

Perioden januari—september 2013

 • Omsättningen för perioden uppgick till 129,7 (125,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 12,9 (8,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 (7) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (4,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,84 (0,44) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 (4,2) MSEK.

 

”Done Production bekräftar sin vändning och genererar en tillväxt om tio procent jämfört med föregående år, med ett ökat resultat som direkt följd. Vi har under september gjort ytterligare satsningar för att förstärka säljaktiviteterna och ser därmed goda möjligheter till fortsatt tillväxt.”

 

”Sammantaget är resultatet för koncernen bättre än föregående år där Done Productions bidrag är mycket positivt och där jag ser en uppsida inom Ottoboni framgent. Resultatet för kvartalet påverkas också positivt på koncernnivå av ett par effekter, bland annat relaterat till tidigare förvärv.”

 
Läs mer här

Bonnier Tidskrifter förlänger avtal

Outsourcingavtalet som Bonnier Tidskrifter tecknade med Done i oktober 2007 har förlängts med ytterligare två år och forsätter löpa under 2014 och 2015. Avtalet rör bildbehandling och omfattar flertalet Bonniertidningar som även fortsättningsvis kommer att produceras hos Done, bland annat Sköna hem, Damernas Värld, Tara, Topphälsa, M Magasin, Family Living, Amelia, och Privata affärer.

Stolt vinnare av Svenska Designpriset!

Svenska Designpriset gick av stapeln på Moderna Museet i Stockholm den 10 oktober. 402 bidrag tävlade i 21 olika kategorier. I kategorin information print tog Uppsalahem den åtråvärda förstaplatsen.

Vinnarna utsågs genom en 50/50-fördelning av folkets röst samt en jury. Juryns motivering var: En årsredovisning bör nitiskt och kritiskt blicka bakåt men med charm och saklighet i kombination blickar detta hem framåt och uppåt med sin kongeniala pop ups som överraskar och förtjusar oss.
bild (6) [1]
– Att vinna Svenska Designpriset är stort och vi är jättestolta! Det är ett bevis för det hårda arbete vi har lagt ner. Årsredovisningar kan vara ganska tråkiga, men jag tycker vi har lyckats med att göra den levande och lite spännande, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.

Formen och designen har gjorts av reklambyrån Kärnhuset och för produktion samt originalarbete står Done Production.

Vill du veta mer om priset se www.svenskadesignpriset.se. Vill du läsa Uppsalahems årsredovisning hittar du den här!

Vi har alltid en ledig plats för rätt person

Här hittar du de tjänster vi söker just nu, men även om du inte hittar ditt jobb här, hör av dig! Berätta för oss hur du kan göra en modern produktionsbyrå ännu bättre. Vill du skicka in en spontansökan och dela med dig av ditt CV så gör du det här.

Välkommen!

Koncernens delårsrapport januari–juni

Perioden april–juni 2013

 • Omsättningen för perioden ökade med 9 procent och uppgick till 49,0 (45,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 5,4 (4,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (9) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,4 (2,2) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,24) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 (-0,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,7 (9,9) MSEK

Perioden januari–juni 2013

 • Omsättningen för perioden ökade med 2 procent till 93,9 (92,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 10,2 (6,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (7) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,4 (3,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,69 (0,36) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (3,4) MSEK

 

Läs mer här

Koncernens delårsrapport januari–mars

 • Omsättningen för perioden uppgick till 45,0 (47,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 4,8 (2,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (5) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,0 (1,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,12) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (4,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 4,8 (22,9) MSEK

 

Läs mer här

Koncernens bokslutskommuniké januari–december

Januari – december 2012

 • Omsättningen för året uppgick till 167,4 (176,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för året uppgick till 10,0 (23,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6 (13) procent
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 5,5 (14,2) MSEK
 • Årets resultat per aktie uppgick till 0,59 (1,54) SEK före utspädning
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 (9,4) MSEK. Likvida medel uppgår till 4,5 (20,6) MSEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 (1,00) kr per aktie

Perioden oktober – december 2012

 • Omsättningen för perioden uppgick till 41,5 (48,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 1,5 (5,9) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4 (12) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (3,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,33) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (6,0) MSEK.

 

Läs mer här

Riksbyggen tecknar 3-årsavtal

Riksbyggen och produktionsbyrån Done Production fördjupar samarbetet i ett nytt avtal som sträcker sig in i 2016. Avtalet omfattar all produktion av marknadsmaterial. Genom att samla alla genomföranden hos Done ska varumärkets profil tryggas.

–  Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Done. Syftet med ett förlängt och utökat avtal är att säkerställa att vi bibehåller en enhetlig exponering av vårt varumärke i hela landet, säger Anna Kollin på Riksbyggen. Vi tar nu samarbetet vidare. Ett exempel på det är Riksbyggens kommunikation på mobila enheter som påbörjats under året.

–  För oss är avtalet ett viktigt kvitto på att vårt erbjudande som bygger på effektiva, förutsägbara och budgeterbara produktionsbyråtjänster hjälper våra kunder att uppnå sina mål i kommunikationen kring sitt varumärke, säger Andreas Johansson, byråchef på Done. Att vi också får förtroendet att utöka samarbetet är fantastiskt roligt.

 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Samtidigt är man en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Verksamheten finns över hela landet. Där verkar man tillsammans med förtroendevalda, engagerade medarbetare och boende. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 4,2 miljarder kronor.

Telia väljer systerbyråerna Done Production och Ottoboni

Efter en omfattande upphandling under hösten har Telia valt systerbyråerna Ottoboni och Done Production som nya partners. Tillsammans med övriga upphandlade byråer kommer Ottoboni och Done Production bidra med kompetens inom den riktade kommunikationen såsom digital marknadsföring, produktkommunikation, DM, DR och CRM.

– Det digitala området blir allt viktigare och med våra nya partners kan vi flytta fram våra positioner. Vår ambition är att vara bäst i klassen inom digital marknadsföring. Genom att fokusera på färre byråer kan vi ge en mer samlad bild av vårt varumärke, säger Niclas Angergård marknadschef på Telia.

– Vi är både glada och stolta över det förtroende Telia visar oss. Det tycker jag bevisar att Done Productions förutsägbara och budgeterbara produktionsbyråerbjudande ligger helt rätt i tiden, säger Andreas Johansson, byråchef på Done Production.

– Det är inspirerande att Telia har en så tydlig ambition för sin digitala marknadsföring och delar Ottobonis uppfattning om de digitala kanalernas betydelse, säger Daniel Bernehjält, byråchef på Ottoboni.

Done Production och Ottoboni ingår som två affärsområden i Nordkom – en koncern som erbjuder tjänster till kommunikationsintensiva marknadsavdelningar.

 

För mer information, kontakta
Andreas Johansson på 070-68 38 005
Daniel Bernehjält på 070-796 11 68 eller besök ottoboni.se

Niclas Angergård på 072-564 64 20 eller besök Telias nyhetsrum nyheter.telia.se.

 

Ny app för Riksbyggen

Riksbyggen har byggt bostäder och samhällen i 70 år. Nu bygger man tillsammans med Done appar också.

Att bygga nytt är inget nytt för Riksbyggen. Sedan 1940 har man byggt nya bostäder men också varit med att utveckla nya samhällen med människan i centrum. Nu finns en bostadsapp laddad med projekt från söder till norr som hjälper dig att hitta ditt drömhem.

Den svenska bostadsmarknaden beräknas öka med ca 1.000.000 människor till 2030. En sådan utveckling ställer stora krav på samhällsutvecklare. Målsättningen är inte bara att ge människor ett gott liv i husen, utan även mellan dem. Där Riksbyggen bygger ska människor vilja leva, inte bara bo.

I appen kan du:
• läsa beskrivningar och se bilder från våra bostadsprojekt i hela landet
• anmäla intresse för specifikt projekt
• se planlösningar för samtliga lägenheter
• se aktuell prislista med information om vilka lägenheter som är sålda, lediga och reserverade
• lära dig mer om Riksbyggens fastighetsförvaltning, helhetsåtagande och miljöarbete

Länken till App Store

App Store Logo

Vår julgåva går i år till Hjärt-Lungfonden

I år går vår julgåva till forskningen om hjärtinfarkt. Fler än 30 000 människor drabbas av hjärtinfarkt varje år, bara i Sverige. Tack vare forskningens framsteg kan många av de som drabbas idag räddas och fira jul tillsammans med sina nära och kära.

För mer information, gå in på Hjärt-Lungfondens webbplats.

 

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till speciellt utvald svensk hjärt- och lungforskning i världsklass. En gåva till Hjärt-Lungfonden ger en framtid där färre drabbas och dör i onödan i hjärt- och lungsjukdomar.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Då var målet att besegra tuberkulosen. Tack vare starka eldsjälar, stöd från svenska folket och forskningsinsatser kunde till slut sjukdomen besegras. Idag arbetar man för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Omtanke om drabbade och en stark tro på svensk hjärt- och lungforsknings betydelse är grunden för arbetet.

Hjärt-Lungfonden

Kraftfull bildbehandling bidrar till vinst av Svenska Publishingpriset 2012

Svenska Turistföreningens årsbok Svenska Leder vann igår Svenska Publishingpriset 2012 som delades ut en gala i Stockholm.

Svenska Turistföreningens (STF) årsbok 2011 – Svenska Leder vann i kategorin ”Bästa besöksguide”. Detta är tredje gången på kort tid som STFs årsböcker vinner Publishingpriset med Svenska Parker (vinnare 2009) och Brott och Trakt (vinnare 2008). För en förening som har gett ut årsböcker sedan 1885 är detta extra kul för våra medlemmar. Vi har alltid jobbat med att locka ut folk i Sverige och detta är ytterligare ett bevis på att vi har lyckas, säger en glad Anders Tapper, redaktör.

 

Svenska Leder

Motivering: ”För en överraskande bok, kraftfull bildbehandling och stor användarbarhet”

Svenska Leder – på äventyr i andras spår beskriver 14 leder i Sverige, allt från en järnvägsresa till en stadsvandring. Svenska Turistföreningens årsböcker har en unik ställning inom svensk facklitteratur. Svenska Leder är den 126:e i ordningen och totalt har nu föreningens årsböcker tryckts i dryga 17 miljoner exemplar. Boken innehåller dryga 200 inspirerande sidor fördelade på 14 fristående kapitel.

Done bidrog med bild- och reproarbetet. ”Vi vann Svenska Publishingpriset för boken ”Svenska leder”, bland annat tack vare ert högklassiga arbete.” – Anders Tapper, chefredaktör

 

Uppsalahems årsredovisning tävlade i Svenska Publishingpriset

Bland många hundra tävlande nominerade Svenska Publishingpriset ett antal bidrag inom varje kategori. Uppsalahems årsredovisning för 2011 placerade sig som tvåa bland de fem finalisterna inom kategorin Årsredovisningar – organisation.

”- Det är så klart jätteroligt att vår årsredovisning, som så många internt lagt mycket tid och energi på, lyfts fram och går till final i Publishingpriset” säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Uppsalahem 2011Produktionen av årsredovisningen har projektletts internt hos Uppsalahem och tagits fram i samarbete med produktionsbyrån Done Production och reklambyrån Kärnhuset. Uppsalahems årsredovisning riktar sig till en bred målgrupp och ska vara lättillgänglig för alltifrån banker och ratingbolag till allmänhet och kunder. Publikationen lanserades digitalt i slutet av mars och trycksaken i april 2012.

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.