Nyheter Bättre lönsamhet och fokus

Ökad lönsamhet och fokus

Printon, som startades under internethypen år 2000 med att sälja systemtjänster för grafisk produktion, redovisar för 2005 en omsättning på 52 msek och ett resultat på 4 msek. Den bidragande orsaken är synergierna i sammanslagningen med Scarena produktion och det kombinerade erbjudandet av tjänster och system för grafisk produktion.

Den kvalitetssäkrade grafiska filen är en förutsättning för ett lyckat tryckresultat. Det är där vi har vår kompetens, och det är runt det vi bygger våra tjänster och system. Vår kombination av tjänster och system gör att vi kan korta ledtider, minska valitetsbrister, och sänka den totala kostnaden för kunden. Det är ett attraktivt och unikt erbjudande vi har.

Printon har varit en resa med en ambitiös målsättning ”att förändra den grafiska branschen” från en osofistikerat och icke industriell bransch till en standardiserad it baserad industri. I en fragmenterad bransch med många aktörer sker förändringar långsammare än man tror. Men år 2005 kändes som året då förändringen slog igenom.

Under 2004 vändes tidigare års förluster till en blygsam vinst. För 2005 så hamnade resultatet på 4msek trots höga extraordinära kostnader. De två stora utmaningarna under året har varit att trimma den sammanslagning som gjordes under 2004 med Scarena samt att renodla verksamheten. Ett helägt tryckeri i Göteborg, PrintonDirect (en onlinetjänst för visitkort), samt agenturen för Bindomatic har sålts under verksamhetsåret då betydelsen nu marginaliserats i och med den större och allt mer framgångsrika kärnverksamheten.

Printon/Scarena hade vid ingången till 2005 över 1500 företagskunder med mer än 50 anställda vilket har resulterat i att den återkommande strukturerade kontakten med kunder inte varit 100%. Därav togs ett beslut tidigt på året att utveckla och bredda samarbetet med ett antal utvalda kunder. Detta går i linje med vår strategi att ta en central roll hos våra kunder gällande produktion av kommunikationsmaterial. Printon/Scarena vill fortsatt växa med sina kunder genom att hela tiden erbjuda kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad grafisk produktion.

Att växa kostar, och att höras lika så. Vi strävar efter att uppnå en storlek där vi kan i ännu större utsträckning leda och förändra denna bransch. Jag hoppas att vi får med oss några värdiga konkurrenter att skapa den ”nya grafiska industrin”.

Kommentarer (0)