En modern taktisk byrå

Vi har våra stolta rötter i tryckproduktionens mylla, men har genom åren utvecklats till något annat – framför allt inom det digitala området. ”En riktig produktionsbyrå” har vi länge kallat oss, och det stämmer till viss del fortfarande. Men våra kunders önskemål och behov, samt vår egen drivkraft har gjort oss till något som idag snarare tangerar begreppet ”taktisk reklambyrå”.

Och även om vi är kreativa i både form och budskap så skiljer vi oss från den traditionella reklambyrån genom att snarare vårda våra kunders varumärken än att utmana dem. Vår främsta kreativitet återfinns i det taktiska genomförandet. Hur paketerar och levererar vi effektivast en redan formulerad marknadsstrategi? Det är här vi är experter och våra kunders bollplank, samtidigt som dem kan lita på att vi alltid slår vakt om varumärkets identitet genom lyhördhet och precision i utförandet.

Allt detta oavsett om kommunikationen är rörlig, digital, tryckt eller avsedd för butik – säljande, positionerande eller relationsbyggande.

Idag jobbar vi främst med stora etablerade varumärken som Telia, L’Oreal, Riksbyggen, Electrolux, Manpower, Bonnier och Synsam. Men vi har även en lång och uppskattad lista med något mindre kunder.

Att låta oss ta hand om all taktisk marknadskommunikation innebär för våra kunder effektivitet både i kostnadsbild, tidplan och utfall genom kundanpassade processer – och ger på så sätt våra kunder en lugn och trygg resa.

 

DONE INGÅR I NORDKOM

Dones moderbolag och koncern Nordkom är noterad på First North.

Nordkom skall verka för att kombinera ett högt kunnande inom kommunikation med en ledande affärsmässighet. Denna affärsmässighet består bland annat av att skapa långsiktiga och lönsamma affärer som ger en god avkastning för både våra kunders och vår egen verksamhet.