PressmeddelandeFöretag förvärvas

Scarena förvärvas

Printon och Scarena har tecknat avtal om att Printon AB skall förvärva 100 % av verksamheten i Scarena Produktion AB. Förvärvet är ett led i Printons strategi att bredda sitt kunderbjudande till befintliga och nya kunder. Printons systemlösningar tillsammans med Scarenas bredd inom premedia samt koncernens tryckeriverksamhet ger kunderna en totalleverantör från kreation till distribution.

Förvärvet tillför kompletterande kompetens och förstärker kunderbjudanden för båda företagen. Printon och Scarena har likvärdiga företagskulturer och en gemensam vision om att sänka kostnader och säkerställa kvalitén i grafisk produktion. Synergier finns inom alla verksamhetsområden vilket ger bolaget en bredare kompetens, större arbetsstyrka, större maskinpark samt en snabbare utvecklingstakt av systemlösningar. Koncernen kommer efter sammanslagningen att ha drygt 40 anställda och omsätta ca. femtio miljoner kronor under 2004.

– Vi är mycket nöjda med att tillhöra Printon koncernen. Samgåendet ger våra kunder och anställda en stark ägare med rätt fokus på kvalitet, effektivitet samt enkelhet. Tillsammans blir vi ett av Sveriges ledande produktionsbolag med Sveriges bästa systemlösningar för grafisk produktion, säger Scarenas VD Samir Taha. – Scarenas personal och kompetens inom avancerad prepress är ett värdefullt komplement till vår egen produktion. Företaget har ett gott rykte och har kommit långt gällande systemlösningar. Vår målsättning med förvärvet är att öka kundvärdet för befintliga kunder samt bli den självklara partnern för nya kunder, säger Printons VD Henrik Kihlberg

Om Scarena:

Scarena anses vara ett av Sveriges mest kompetenta och serviceinriktade produktionsbolag för publicering i tryckt och elektronisk media. Scarena hjälper kunder att förverkliga en formgivares idé för tryckt och elektronisk media. Scarena är en komplett producent av tryckt och elektronisk media med fokus på bildhantering, ny teknik och nya systemlösningar. Bolaget har 20 anställda och kontor i Stockholm, Västerås och Örebro.

Om Printon:

Printon är ett företag som snabbt etablerat sig som den främsta leverantören i Sverige på e-handel av trycksaker. Printon säljer genom sitt unika webbsystem kundanpassade trycksaker så som visitkort, korrespondenskort, brevpapper, kuvert och marknadsmaterial. Bolaget har 24 anställda och kontor i Stockholm och Göteborg.

Kommentarer (0)