NyhetRiksbyggen tecknar avtal

Riksbyggen tecknar 3-årsavtal

Riksbyggen och produktionsbyrån Done Production fördjupar samarbetet i ett nytt avtal som sträcker sig in i 2016. Avtalet omfattar all produktion av marknadsmaterial. Genom att samla alla genomföranden hos Done ska varumärkets profil tryggas.

–  Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Done. Syftet med ett förlängt och utökat avtal är att säkerställa att vi bibehåller en enhetlig exponering av vårt varumärke i hela landet, säger Anna Kollin på Riksbyggen. Vi tar nu samarbetet vidare. Ett exempel på det är Riksbyggens kommunikation på mobila enheter som påbörjats under året.

–  För oss är avtalet ett viktigt kvitto på att vårt erbjudande som bygger på effektiva, förutsägbara och budgeterbara produktionsbyråtjänster hjälper våra kunder att uppnå sina mål i kommunikationen kring sitt varumärke, säger Andreas Johansson, byråchef på Done. Att vi också får förtroendet att utöka samarbetet är fantastiskt roligt.

 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Samtidigt är man en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Verksamheten finns över hela landet. Där verkar man tillsammans med förtroendevalda, engagerade medarbetare och boende. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 4,2 miljarder kronor.

Kommentarer (0)