Nyheter Stark tillväxt för e-handelsplatser

Stark tillväxt för grafiska e-handelsplatser

Den stagnerade marknaden för internetbolag verkar inte gälla för den grafiska branschen. I en nyligen genomförd studie av Printon undersöktes kunskapen om och intresset för e-handelsplatser gällande grafiska tjänster och produkter. Närmare 70 % av de tillfrågade anser att denna typ av e-handel kommer att utgöra en viktig handelsplats. Två tredjedelar tror även att deras företag kommer att handla grafiska produkter över internet i framtiden. E-handelsplatser för grafiska produkter, där köpare av exempelvis kontorstrycksaker själva kan skapa, godkänna och beställa, visar kraftig tillväxt.

100 personer i ledande befattningar på börsnoterade företag intervjuades i syfte att undersöka konsumentens kännedom om och inställning till att handla trycksaker via internet. Det visade sig att endast 30 % av företagen kände till någon e-handelsplats för grafiska produkter och endast 15 % nyttjade en sådan tjänst idag. Däremot ansåg över 50 % att företagets kostnader skulle komma att minska om de använde sig av internet och dess fördelar vid trycksaksinköp. Som nämnt tidigare fanns en övertygelse hos två tredjedelar av de tillfrågade, att deras företag kommer nyttja grafiska e-handelsplatser i framtiden. Här kan man se en stark potentiell marknad växa fram.

– Den grafiska branschen, både leverentörer och köpare, är inne i en förändringsprocess och i startgroparna för den nya digitala revolutionen.

Mervärdena är uppenbara så snart man förstått fördelarna och börjar uttnyttja tjänster som t ex den vi erbjuder, säger Henrik Kihlberg, VD på Printon. För att tillgodose kraven från de internationella företagen har vi i dagarna lanserat en engelsk språkversion av Printon.com.

– Våra kunder ser snabbt fördelarna av vår tjänst och de besparingar det innebär, säger marknadschef Mats Lindgren. Vår kundtillströmning av medelstora och stora företag har varit kraftig under det föregående året, och visar på en kontinuerligt ökning även under detta år.

Printons kunder har följande åsikter om tjänsten:
– Tiden till att hantera turerna fram till färdigt tryck, finns inte idag, säger Anna Hammarberg på Ledstiernan. Vi vill framförallt undvika den tidskrävande kontakten med tryckerierna. Printons tjänst har sparat oss den tiden och dessutom är den lättanvänd.

– Printons internetlösning är otroligt smidig för oss med anställda på flera bolag som dagligen kommer in med nya beställningar, menar Liselotte Ivarsson på Vision. Det blir mindre arbete med att administrera beställningarna samtidigt som vi behåller kontrollen.

Kommentarer (0)